Vi vill åstadkomma integrerade och objektanpassade VVS-tekniska lösningar för rörinstallationer, ventilation och luftbehandling samt styr- och övervakning.

Läs mer om projektering

Företaget har kompetens och Riksbehörighet - K (komplicerad art), att utföra obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16, OVK1.

Kontroll och besiktning

Åke håller i utbildningar inom bland annat brandskydd, utrymningsledare, kontrollant, hjärt- och lungräddning, hjärtstartare, Heta arbeten och defibrillering.

Läs om utbildningarna

VVESS Systems AB

VVS- och energitekniska systemlösningar

Vi är ett tjänsteproducerande konsultföretag etablerat i Gävle sedan 1955 med lång och beprövad branscherfarenhet utan betungande centraladministration och byråkrati. Vår organisation är således okomplicerad med korta beslutsvägar och därmed finns också förutsättning för att bedriva verksamheten effektivt.

Verksamhetsområden

Verksamhetens huvudsakliga inriktning är projektering av VVS- och energitekniska systemlösningar för komfort, industri och miljö.